Wykształcenie:

Ukończyłem Technikum Elektroniczne o specjalności: Elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe. Po technikum skończyłem studia na AE w Krakowie, gdzie zdobyłem tytuł magistra na kierunku Marketing i zarządzanie. Po studiach magisterskich ukończyłem 3 studia podyplomowe:

  • Rachunkowość i finanse na AE w Krakowie
  • Systemy baz danych na AGH
  • Inżynieria oprogramowania na AGH

Oprócz tego ukończyłem dziesiątki najróżniejszych szkoleń dotyczących różnych zagadnień oraz zdobyłem kilka certyfikatów.

Certyfikaty:

Wybrane szkolenia on-line:

Wybrane szkolenia stacjonarne:

  • Negocjacje handlowe
  • Zarządzanie projektami w metodyce SCRUM
  • Efektywne kierowanie pracownikami
  • Motywowanie do pracy
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie konfliktem w grupie